KONSULTACJE NOWEGO NARODOWEGO 
PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH 2016-2025

W dniu 19 marca w naszej Fundacji odbyło się spotkanie PLATFORMY POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

Obok Sygnatariuszy Porozumienia zaproszenie przyjęli Pan Profesor Jerzy Kowalczyk, Krajowy Konsultant w dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Ekspert Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii, Prezes Fundacji "Wygrajmy Zdrowie" im. prof. Grzegorza Madeja - Szymon Chrostowski.