KONSULTACJE NOWEGO NARODOWEGO 
PROGRAMU ZWALCZANIA CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH 2016-2025


W dniu 19 marca w naszej Fundacji odbyło się spotkanie PLATFORMY POROZUMIENIA ORGANIZACJI RODZICÓW DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ.

Obok Sygnatariuszy Porozumienia zaproszenie przyjęli Pan Profesor Jerzy Kowalczyk, Krajowy Konsultant w dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Ekspert Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii, Prezes Fundacji “Wygrajmy Zdrowie” im. prof. Grzegorza Madeja – Szymon Chrostowski.

Dyskutowaliśmy wokół:
1. Nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 2016-2025
2. Raportu, w którym dokonano analizy realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2006–2015,
3. Obywatelskiego Porozumienie na rzecz Onkologii
4. Działań na rzecz Ozdrowieńców


 

Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową.


W 2011 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier’’ powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową.


Sygnatariuszami tego Porozumienia stały się:

• Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Warszawa.
• Fundacja Spełnionych Marzeń. Warszawa.
• Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”. Łódz.
• Fundacja „ISKIERKA” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Chorzów
• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie. Lublin
• Fundacja „Pomóż im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla dzieci. Białystok.
• „Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową. Ełk.
• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Szczecin
• Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi. Poznań.

Platforma stworzyła przestrzeń do aktywnej działalności osobom, dla których choroba dziecka jest osobistym doświadczeniem – dla rodzin chorych dzieci.
Organizacje Platformy wyraziły chęć wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

 


 

 

 

Materiały:

Raport_NPZChN Analiza realizacji: >>>

Założenia do nowego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych [NPZChN] na lata 2016-2025: >>>