PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC
SENIORÓW – MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA NAUKOWA!

Katedra Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej mają zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Przeciwdziałanie Przemocy Wobec Seniorów

Program konferencji: pobierz PDF

Miejsce konferencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, WARSZAWA

Termin: 12 maja 2015 r.

 

 

Zapraszamy po bliższej informacje: >>>