PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 
WOBEC SENIORÓW!

W dniu wczorajszym odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów” zorganizowana przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W imieniu organizatorów Konferencji, zapraszamy do współtworzenia publikacji książkowej w zakresie poruszanej problematyki.

Więcej informacji: >>>