DZIEŃ DZIECKA Z “AKTYWNYMI DO SETKI”!

W pięciu polskich miastach – Warszawie, Lublinie, Krakowie Szczecinie i Elblągu – odbyły się wyjątkowe spotkania: z okazji Dnia Dziecka seniorzy-wolontariusze oraz ambasadorka wydarzenia, Jolanta Kwaśniewska, odwiedzili dzieci na oddziałach onkologicznych. Spotkanie było skoncentrowane wokół czytania bajek i opowiadań przy użyciu Tabletów III wieku dedykowanych seniorom. Akcja odbyła się w ramach trwającej od marca kampanii społecznej „Aktywni do setki” poświęconej aktywizacji osób w wieku emerytalnym przy wykorzystaniu nowych technologii.