WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi poszukuje wolontariuszy chętnych w dniach 16.06 - 26.06, by zbierać wśród mieszkańców Warszawy głosy poparcia na projekt w ramach budżetu partycypacyjnego (zbieranie poparcia w Kościołach, Instytucjach, Uczelniach Wyższych, oraz wszelkich miejscach zwiększonego zagęszczenia).