WOLONTARIUSZE POSZUKIWANI!

Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi poszukuje wolontariuszy chętnych w dniach 16.06 – 26.06, by zbierać wśród mieszkańców Warszawy głosy poparcia na projekt w ramach budżetu partycypacyjnego (zbieranie poparcia w Kościołach, Instytucjach, Uczelniach Wyższych, oraz wszelkich miejscach zwiększonego zagęszczenia).

Po raz pierwszy w Polsce, Dom Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi chce zapewnić kompleksowe wsparcie Osobom i Rodzinom z chorobami otępiennymi (stany po udarach, w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona i inne).

Szczegóły dotyczące projektu : >>>

Strona Domu: >>>

Zainteresowanych prosimy o kontakt: [email protected]