XIX EDYCJA FUNDUSZU POMOCY 
MŁODYM TALENTOM JOLANTY 
I ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKICH!

XIX edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.


Uprzejmie informujemy, że można już pobrać z naszej strony regulamin oraz wniosek o stypendium w ramach XIX edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
Stypendia przyznawane są wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Wnioski składać można od 27 czerwca do 25 lipca 2015 roku.
Zapraszamy do pobrania regulaminu Funduszu oraz kwestionariusza dla kandydatów ubiegających się o to stypendium.

Więcej informacji o Funduszu: >>>