FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM 
JOLANTY I ALEKSANDRA 
KWAŚNIEWSKICH – ZAKOŃCZYLIŚMY 
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Informujemy, że w minioną sobotę zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do XIX edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Obecnie rozpoczęliśmy weryfikację wniosków. Ze stypendystami skontaktujemy się na przełomie listopada i grudnia b.r.