MIĘDZYNARODOWY KONGRES 
ZDROWEGO STARZENIA!

ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWY KONGRES ZDROWEGO STARZENIA!!!

24-25 września 2015, Warszawa

 


Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia to wyjątkowa inicjatywa, będąca najważniejszym wydarzeniem na mapie polityki senioralnej w Polsce, skupiająca wybitne autorytety z kraju
i z zagranicy.

Idea tegorocznego Kongresu wynika z obecnych trendów demograficznych. W związku ze starzeniem się społeczeństwa osoby starsze będą odgrywały w nim coraz większą rolę. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia w jak najlepszym zdrowiu przez możliwie najdłuższy czas. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowych aktywności w ramach polityki senioralnej w Polsce oraz wypracowanie kluczowych wniosków dla dalszych działań.
Istotną rolę wydarzenia podkreśla fakt, że w jego organizację zaangażowały się instytucje publiczne, takie jak
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Ministerstwo Gospodarki.

W tym roku przedmiotem dyskusji zaproszonych gości będą istotne, dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej, tematy jak: realizacja Długofalowej Polityki Senioralnej
w Polsce, zdrowe starzenie się w Europie – Wizja Europy 2050, samodzielność i bezpieczeństwo osób starszych, innowacje, e-zdrowie. Poruszone zostaną również kwestie srebrnej gospodarki, aktywności zawodowej 50+ i solidarności międzypokoleniowej.

Udział w sesjach panelowych Kongresu wezmą m.in.:
Prof. Marian Zembala, Minister Zdrowia,
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Adam Korol, Minister Sportu i Turystyki
Beata Małecka-Libera, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Michał Szczerba, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej w Sejmie RP,
Tomasz Latos, Przewodniczący Komisji Zdrowia w Sejmie RP,
Manfred Huber, Koordynator ds. Zdrowego Starzenia, Niesprawności i Opieki Długoterminowej, Biuro Regionalne WHO w Europie,
Prof. Asghar Zaidi, specjalista w zakresie międzynarodowej polityki społecznej z Uniwersytetu w Southampton,
Prof. Jean Bousquet, Przewodniczący Światowego Sojuszu przeciwko Przewlekłym Chorobom Układu Oddechowego WHO,
Brian O’Connor, Dyrektor European Connected Health Alliance,
Prof. Steven Bevan, Dyrektor Centre for Work Effectiveness, The Work Foundation,
Jolanta Kwaśniewska, Prezes Stowarzyszenia „Porozumienie bez barier”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Rejestracja pod adresem: [email protected]
Więcej informacji na: www.zdrowestarzenie.org

Zapoznaj się z programem Kongresu: >>>