VI EDYCJA KONKURSU 
WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI 2015!

     Czyż świat bez przemocy, poniżania, walki o dominację kosztem innych, nie wyglądałby wspaniale? By taki świat był możliwy, musimy szczególną troską otoczyć rodzinę – potępiać zachowania przemocowe, agresywne, uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego wobec własnych dzieci. Jednocześnie trzeba wspierać postawy dobre, relacje wypełnione troską i miłością. Chcąc promować takie właśnie wzorce, powinniśmy zachęcać mężczyzn do aktywnego włączenia się w walkę z przemocą wobec kobiet.
     Dlatego ustanowiliśmy konkurs tylko dla mężczyzn! Ale mężczyzn szczególnych. Występujących przeciw przemocy wobec kobiet. Stojących po stronie ofiar krzywdzonych na polu prywatnym i zawodowym. Pomagających kobietom i obdarzających je empatią.

Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują VI edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015.

     Pragniemy, aby konkurs dotarł do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2015 był jak najtrafniejszy.
     Wierzymy, że w każdym środowisku jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na wyróżnienie w tym konkursie. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do rozpropagowania naszej akcji i zgłaszania mężczyzn szczególnie zasługujących na „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015!

Konkurs trwa do 25 listopada 2015 roku!

W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2015 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

1. E-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2015 na adres: [email protected] z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015.
2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2015 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org
Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Partnerem konkursu jest marka W.KRUK – fundator srebrnych wstążeczek, którymi honorowani są laureaci Konkursu.