KAPITUŁA KONKURSU „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”

 

Dnia 3 grudnia 2015 roku zebrała się Kapituła Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”.

W obradach uczestniczyły: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska (Prezeska Centrum Praw Kobiet), Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz, Nina Kowalewska-Motlik oraz pomysłodawca konkursu: Kazimierz Walijewski. W VI edycji Kapituła zdecydowała o uhonorowaniu Panów, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy ofiarom przemocy oraz przeciwstawiają się stosowaniu jej wobec kobiet.

Wyróżnienie Białej Wstążki przyznano w kategoriach:
1. wymiar sprawiedliwości,
2. organy ścigania,
3. instytucje i organizacje pomocowe,
4. osoba publiczna,
5. instytucja publiczna,
6. osoba prywatna,
7. media.

W jednej z kategorii przyznano dwa wyróżnienia.
W czasie Gali odbędzie się panel dyskusyjny ma temat przemocy seksualnej wobec kobiet z udziałem: prof. Małgorzaty Fuszary – byłej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rafała Betlejewskiego – dziennikarza, performera, twórcy akcji społecznych oraz Zbyszka Miłuńskiego – filozofa, terapeutę psychologii procesu, członka Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.
W części artystycznej wystąpi Izabela Islet Laskowska, która wykona m.in. utwór Stop niemocy. Całość poprowadzi Hanna Dunowska – aktorka i terapeutka współpracująca z Centrum Praw Kobiet.

Partner