WIZYTA HARCERZY

18 grudnia 2015 r. Panią Prezydentową odwiedzili przedstawiciele Harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego i przekazali Betlejemskie Światło Pokoju