PARADA SENIORÓW 2016

Wynikiem spotkania było porozumienie dotyczące wspólnej organizacji trzeciej “Parady Seniorów” w Warszawie w czerwcu 2016 roku. Każda ze stron zobowiązała się do konkretnych przedsięwzięć organizacyjnych.