Anna Warszawska opracowała graficznie kolejny format na potrzeby kmapanii 1%