Spacer Mentoringowy (Mentoring Walk)

Sobota, 5 marca 2016 o godz. 11.00, spod Starej Oranżerii w Parku Łazienki Królewskie w Warszawie, z udziałem Prezeski Zarządu Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej, wyruszył wyjątkowy Spacer Mentoringowy (Mentoring Walk). Spacer był jednym z ponad 87 Spacerów Mentoringowych, odbywających się tego samego dnia w różnych częściach świata. Jego wyjątkowość polega na unikatowej formule wspólnych Mentoringowych Spacerów, osoby dzielącej się swoim doświadczeniem (Mentora) i osoby mentorowanej/pobierającej porady (Mentee). Jolanta Kwaśniewska jest Honorową Patronką organizatora GMW – Vital Voices Polska.