„Ursynowski Senior – bezpieczny – zdrowy – sprawny”

„Ursynowski Senior – bezpieczny – zdrowy – sprawny”


Projekt realizowany jako zadanie publiczne w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Termin realizacji: kwiecień – listopad 2016.


1. Zajęcia wykładowe (do 90 minut wraz z dyskusją, Q&A) odbywać się będą w Domu Kultury „Stokłosy”, ul. Lechmana 5 (Stokłosy).
Na wykłady zapraszamy do 100 słuchaczy. Zapraszamy także opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych.
Strona internetowa Domu Kultury „Stokłosy”: http://www.stoklosy.art.pl/
2. Zajęcia na siłowni plenerowej (60 minut): wyjście całą grupą wraz z Instruktorem nastąpi sprzed DK „Stokłosy” – razem przejdziemy (rozgrzewając i integrując się po drodze) na siłownię plenerową przy Metrze „Stokłosy”, na terenie zielonym pomiędzy budynkami przy ul. Bacewiczówny 5 i ul. ZWM 5. Siłownia znajduje się w pobliżu placu zabaw.


Mapka i zdjęcia siłowni: http://reporter.pl/silownia-plenerowa-bacewiczowny-33618).


Na zajęcia ruchowe zapraszamy 15 osób – kobiety i mężczyźni.
Zapisy na zajęcia poprzez formularz rejestracyjny na www.indigeo.pl na 14 dni przed terminem warsztatu. Na zajęcia obowiązuje wygodny strój i obuwie sportowe.


Więcej informacji nt projektu: http://www.indigeo.pl/index-6_6.html
Wszystkie zajęcia dla uczestników są bezpłatne. Projekt jest finansowany z budżetu Urzędu Dzielnicy Ursynów.


Prowadzący zajęcia to bardzo doświadczeni eksperci posiadających najnowszą wiedzę w swojej dziedzinie:
Dr Justyna Holka-Pokorska
Anna Krasucka
Dariusz Straszewski
Jowita Oczkowicz
Krystyna Lewisz-Kulesza

Więcej informacji: Kierownik Projektu dr Daria Mejnartowicz [email protected]
Patroni medialni i komunikacyjni
HaloUrsynów.pl, RadioUrsynów.pl, „Południe. Głos Mokotowa Ursynowa Wilanowa”
Partnerzy
Dom Kultury Stokłosy, Pięć Smaków