Spotkanie z gimnazjalistami

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska spotkała się z gimnazjalistami w Warszawie.

Dyrekcja Gimnazjum realizuje projekt dotyczący osób starszych, w który zaangażowana jest społeczność szkoły. Głównym celem projektu “Pomost, czyli poznać, połączyć, pozyskać” jest zbliżenie międzypokoleniowe. Starsze pokolenie to pokolenie, które ma bardzo dużo do zaoferowania swoim wnuczętom: nie tylko czas, ale i bezcenne doświadczenia, wiedzę, umiejętności, dziś niejednokrotnie na wagę złota.

Fundacja jest pod ogromnym wrażeniem zaangażowania i pracy Pani Profesor Renaty Mizerackiej, która jest źródłem motywacji do rozwoju róźnych form działań na rzecz osób starszych wśród młodzieży. Gratulujemy Pani Profesor.  

Zobaczcie!