Nowy Kącik Babci i Dziadka w Słupsku

 Pierwszy pilotażowy Kącik został stworzony przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego na Solcu w Warszawie. W ramach projektu zaaranżowano przytulną przestrzeń, w której podopieczni ośrodka mogą się spotykać, przyjmować gości, czy brać udział w organizowanych dla nich wydarzeniach kulturalnych.
Dzięki grantowi uzyskanemu przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” z Fundacji MetLife, w 2016 roku powstaną dwa kolejne Kąciki. Pierwszy z nich zostanie stworzony w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Projekt metamorfozy przygotowały charytatywnie: Karolina Beltran, Katarzyna Jarosiewicz oraz Ewelina Górecka. Ideą projektu „Kącik Babci i Dziadka” jest wykreowanie namiastki rodzinnego domu w wybranych domach pomocy społecznej przy wykorzystaniu lokalnych zasobów oraz we współpracy z podmiotami wywodzącymi się z miejsc, w których powstają Kąciki.
Koncepcja „Kącika Babci i Dziadka” nawiązuje do długoletniego programu realizowanego przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” – „Motylkowych Szpitali”. Ideą powstania programu ,,Motylkowe Szpitale” było zastąpienie białego koloru, który w umysłach dzieci łączył się z cierpieniem i chorobą, elementami barwnego, baśniowego świata. Fundacji przyświecało hasło: „Farba kolorowa nie jest droższa od białej”. Dzięki realizacji programu zmieniła się rzeczywistość ponad 600 oddziałów dziecięcych w całej Polsce.

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie Bez Barier’’
Fundacja działa od 1997 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego. W 2013 roku zaangażowała się w prowadzenie ogólnopolskiego programu „Oswajanie starości”. Misją programu jest podniesienie problematyki starości oraz wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu. W ramach „Oswajania starości” Fundacja m.in. współorganizowała pierwszą ogólnopolską paradę Seniorów (2014), wyprodukowała spot edukacyjny (2015), stworzyła poradnik dla osób dojrzałych pod tytułem „Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie” (2015) oraz zrealizowała w Warszawie pierwszy „Kącik Babci i Dziadka” (2015). Więcej informacji na www.fpbb.pl

MetLife
Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje
MetLife w Polsce należy do grupy MetLife Inc., wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone
MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce istnieje od ponad 25 lat i oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie zarówno indywidualnych, jak i grupowych, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl