XX Edycja Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

Wnioski Stypendialne, które wpłynęły do nas w ramach naboru do XX Edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich przekazujemy pod obrady członkom Kapituły Stypendialnej.