Kolejny projekt realizowany pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" "U siebie mimo wieku" wystartował 26 września br. w Ambasadzie Danii 

Celem projektu "U siebie mimo wieku" jest stworzenie Wzorcowego Mieszkania Seniora, jako przykładowego, kompletnego mieszkania, umożliwiającego ludziom starszym cieszenie się samodzielnym życiem. Innowacyjne i realne rozwiązania dla mieszkalnictwa senioralnego zostały pokazane na przykładzie prawdziwego mieszkania. Wzorcowe mieszkanie to miejsce publicznie dostępne, prezentujące koncepcję od projektu do wyposażenia wnętrza pod kątem potrzeb i dla wygody seniorów. 

Liderem projektu została architektka Pani dr Agnieszka Cieśla. Patronat nad projektem objęła Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier".

 

Zapraszamy

 https://www.facebook.com/usiebiemimowieku/

mimowieku.pl/