PROJEKT "Oblicza starości w Wielkopolsce"

W listopadzie br. będzie można podziwiać w Warszawie w Muzeum Łazienki Królewskie w Galerii Plenerowej od strony ul. Agrykoli, wystawę fotografii Seniorów z Wielkopolski wykonanych głównie przez studentów i osoby związane z Pracownią Cyfrowej Edycji Obrazu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wystawa jest finansowana ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerem tego projektu jest Muzeum Łazienki Królewskie.