Tworzymy kolejny Kącik Babci i Dziadka w Częstochowie!

Aktualnie powstaje kolejny Kącik Babci i Dziadka w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Placówka ta jest jednostką budżetową miasta Częstochowy przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Pierwszy pilotażowy Kącik został stworzony w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego na Solcu w Warszawie. Zaaranżowano w nim przytulną przestrzeń, w której podopieczni ośrodka mogą się spotykać, przyjmować gości, czy brać udział w organizowanych dla nich wydarzeniach kulturalnych.

Dzięki grantowi uzyskanemu przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” z Fundacji MetLife, w lipcu br. powstał kolejny Kącik w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku. Obecnie ze środków Fundacji MetLife tworzymy kolejny Kącik w Częstochowie.

Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”:
Moim marzeniem jest, żeby wszyscy seniorzy, niezależnie od tego, gdzie się znajdują – w domu pomocy społecznej, szpitalu czy w hospicjum – przebywali w przestrzeni, która będzie namiastką rodzinnego domu.
Łukasz Kalinowski, Prezes i Dyrektor Generalny MetLife:
Cieszę się, że możemy wesprzeć program „Oswajanie Starości”. Dzięki takim działaniom mamy okazję pomóc nie tylko potrzebującym, samotnym seniorom, ale również uświadomić opinii publicznej z jakimi problemami borykają się osoby starsze, jak ważne są ich potrzeby, a jednocześnie jak niepokojące jest zjawisko ich wykluczenia.

MetLife
Ubezpieczenia, Emerytury, Inwestycje
MetLife w Polsce należy do grupy MetLife Inc., wiodącej światowej firmy oferującej ubezpieczenia, renty kapitałowe i programy świadczeń pracowniczych. Poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone
MetLife zajmuje czołową pozycję na rynkach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji Europie i na Bliskim Wschodzie. W Polsce istnieje od ponad 25 lat i oferuje szeroki zakres ubezpieczeń na życie zarówno indywidualnych, jak i grupowych, fundusze emerytalne oraz inwestycyjne. Więcej informacji na stronie www.metlife.pl