MĘŻCZYŹNI POSZUKIWANI!!!
ZGŁOŚ SWOJEGO KANDYDATA DO WYRÓŻNIENIA

Centrum Praw Kobiet
Women’s Rights Center
ul. Wilcza 60 lok. 19, 00-679 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 652-01-17, +48 (22) 622-25-17
e-mail: [email protected]

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie Bez Barier”
Al. Przyjaciół 8 lok. 1A
00-565 Warszawa
+48 (22) 849-96-62
e-mail: [email protected]

                                    

Przemoc mężczyzn wobec kobiet przybiera różne formy i jest prawdziwą „epidemią”, która dotyka milionów kobiet na całym świecie. Mężczyźni mają ważną rolę do odegrania w jej przeciwdziałaniu. Aby skutecznie zwalczać przemoc wobec kobiet potrzebujemy aktywnej postawy mężczyzn w reagowaniu na wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet oraz w przeciwstawianiu się stereotypom
i uprzedzeniom krzywdzącym kobiety.
Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, dążąc do upowszechniania pozytywnych wzorców męskości oraz postaw opartych na poszanowaniu praw kobiet i równouprawnieniu płci, już po raz siódmy organizują konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”.
Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, działając na rzecz zmian postaw i świadomości samych mężczyzn.
Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2016 r.
Chcemy aby mężczyźni, którzy wspierają kobiety, wykazują się niezłomną
i bezkompromisową postawą wobec mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, mogli z dumą nosić nasze Wyróżnienie. Chcemy promować postawy mężczyzn, którzy są nie tyle rycerzami broniącymi swoich dam, ale partnerami kobiet w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy wobec kobiet oraz promowania równości w życiu publicznym i w rodzinie.
Nazwa konkursu nawiązuje do kampanii Białej Wstążki zainicjowanej przez grupę mężczyzn w Kanadzie, którzy w 1991 r. w proteście przeciw zastrzeleniu przez młodego mężczyznę w Montrealu kilkunastu studentek powołali ruch mężczyzn przeciw przemocy wobec kobiet. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat przemocy mężczyzn wobec kobiet, promowanie zdrowych i opartych na równości płci relacji między kobietami i mężczyznami.

Pragniemy, aby konkurs dotarł do wszystkich środowisk, a wybór kandydatów godnych „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2016 był jak najtrafniejszy. Wierzymy, że w każdym środowisku jest wielu mężczyzn, którzy zasługują na wyróżnienie w tym konkursie. Dlatego zachęcamy Państwa do rozpropagowania naszej akcji i zgłaszania mężczyzn zasługujących na „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2016!
Zgłoszenia mogą przesyłać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.
W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2016 nagradzani będą mężczyźni w poszczególnych kategoriach:
1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:
1. e-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2016 na adres: [email protected] z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2016.
2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2016 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679. 
Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org
Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

Srebrne wstążeczki, którymi zostaną uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

 

Piszą o nas

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET:
Urszula Nowakowska
Prezeska Fundacji
Centrum Praw Kobiet

tel. 22 622 25 17
tel. kom. 604 402 994

Kazimierz Walijewski
Fundacja Centrum Praw Kobiet

tel. 530 750 070
e-mail:[email protected]


FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”
Anna Pieniążek

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie Bez Barier”
tel. 22 849 96 62
e-mail: [email protected]