GŁOS w SPRAWIE MATERIAŁU WYEMITOWANEGO W TVP.INFO w DNIU 24.10.2016 r.

Tytułem wyjaśnienia informujemy, że:

  •  Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” od 2013 roku prowadzi autorski program pn. „Oswajanie starości”, którego misją jest podniesienie tematyki starości i wymiana doświadczeń międzypokoleniowych.
  • W ciągu 20 lat swojego istnienia Fundacja w 2016 roku  po raz pierwszy  otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach  tzw.: „Małego Grantu” w wysokości 5 000 złotych na techniczno-organizacyjną realizację wystawy ze zdjęciami Seniorów.
  •  Nasza inicjatywa wpisała się w program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 w ramach obszaru  –  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Jest efektem współpracy studentów z Seniorami, a także próbą pokazania indywidualności Człowieka Starego.

Rezultaty współpracy międzypokoleniowej na rzecz poprawy wizerunku Seniorów można będzie obejrzeć w listopadzie br. w Galerii Plenerowej od strony ulicy Agrykoli Muzeum Łazienki Królewskie.

Informacje na temat otrzymanej dotacji dostępne są na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: http://ngo.um.warszawa.pl/male-granty