Zobaczcie jak zmienia się “Kącik” w Częstochowie

Dzięki grantowi uzyskanemu przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z Fundacji MetLife, powstaje “Kącik Babci i Dziadka” w Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Placówka ta jest jednostką budżetową miasta Częstochowy przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych.