MĘŻCZYŹNI POSZUKIWANI!!!

biala-wstazka-melonikcpklogo-fpbb

PRZYPOMINAMY! 

DO 25 LISTOPADA CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2016”

Centrum Praw Kobiet  oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” już po raz siódmy organizują konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, działając na rzecz zmian postaw i świadomości samych mężczyzn.

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada 2016 r.

Chcemy aby mężczyźni, którzy wspierają kobiety, wykazują się niezłomną
i bezkompromisową postawą w stosunku do mężczyzn stosujących przemoc wobec kobiet, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, mogli z dumą nosić nasze Wyróżnienie. Chcemy promować postawy mężczyzn, którzy są nie tyle rycerzami broniącymi swoich dam, ale partnerami kobiet w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy wobec kobiet oraz promowania równości w życiu publicznym i w rodzinie.

Zgłoszenia mogą przesyłać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata.

W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2016 nagradzani będą mężczyźni
w poszczególnych kategoriach:

 1. Wymiar sprawiedliwości
 2. Organy ścigania
 3. Instytucje i organizacje pomocowe
 4. Osoby publiczne
 5. Instytucja publiczna
 6. Pracodawca-sponsor
 7. Osoba prywatna
 8. Media

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

 1. e-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2016 na adres: [email protected] z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2016.
 2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
 3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2016 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org

Tam też znajduje się regulamin konkursu oraz formularz  zgłoszeniowy.

w_kruk

 

Srebrne wstążeczki, którymi zostaną uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały
w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.


Piszą o nas          wp-logo                            

 

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:

www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:

 

FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET:


Urszula Nowakowska

Prezeska Fundacji

Centrum Praw Kobiet

tel. 22 622 25 17

tel. kom. 604 402 994

 

Kazimierz Walijewski

Fundacja Centrum Praw Kobiet

tel. 530 750 070

e-mail:[email protected]


 

 

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”   

Anna Pieniążek

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

„Porozumienie Bez Barier”

tel. 22 849 96 62

e-mail: [email protected]