ADAM WITKOWICZ: LAUREAT WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄŻKI z 2014 roku

Wywiad z Panem Adamem Witkowiczem LAUREATEM WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄŻKI z 2014 roku zamieszczony przez portal parenting.pl (WP.pl)

WWW.PARENTING.PL (parenting.pl/portal/adam-witkowicz-laureat-wyroznienia-bialej-wstazki)

wp-logo

Według statystyk Komendy Głównej Policji z 2015 roku, w Polsce założono ponad 75 tys. Niebieskich Kart. Ponad 90 proc. osób stosujących przemoc to mężczyźni.

Na szczęście w kraju są takie osoby jak on – Adam Witkowicz – prawnik, kurator zawodowy odznaczony w 2014 roku Wyróżnieniem Białej Wstążki przyznawanej przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” Jolanty Kwaśniewskiej oraz Centrum Praw Kobiet.

biala-wstazka-melonikcpk logo-fpbb

Z ludźmi i dla ludzi

Chciał zostać piłkarzem albo… muzykiem. Został jednak prawnikiem. – Chciałem pracować z ludźmi i dla ludzi. Miałem idealistyczne podejście do wolności, miłości, równości i trochę przesiąkłem tymi ideałami – mówi dla WP parenting Adam Witkowicz.

Sam był świadkiem, jak bliskie mu kobiety nie były dobrze traktowane. Mówi o tym otwarcie. – W końcu przyszła refleksja. To skłoniło mnie do zmiany swojego zachowania. Wtedy mogłem w pełni i z podniesioną głową pomagać kobietom. Myślę, że wiele czynników kształtuje naszą wrażliwość, a tylko pozostaje pytanie, jak ją spożytkujemy – dodaje laureat.

Zapytany o to, poprzez jakie działania pomaga kobietom, odpowiada: – Staram się szanować kobiety oraz piętnować seksistowskie zachowania ze strony mężczyzn. W ostatnim czasie jeszcze bardziej unaoczniły się utrwalone, zastałe wzorce społeczno-kulturowe, które wpływają na stosowanie przez mężczyzn przemocy wobec kobiet.

Fala hejtu, jaka się rozlała po październikowych marszach i wystąpieniach kobiet, była ogromna. Nie ma na to mojej zgody, dlatego też aktywnie włączyłem się w organizację i udział w „czarnych marszach”, które odbyły się w Zawierciu. Jestem sojusznikiem kobiet, które walczą o swoją godność, szacunek oraz prawo do życia bez przemocy. Prowadząc prelekcję i szkolenia, podkreślam, że przemoc ma płeć – mówi.

Zawód: kurator

Adam Witkowicz od ponad ośmiu lat jest kuratorem zawodowym wykonującym orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. – Wachlarz rodzaju spraw, jakimi się zajmuję, jest bardzo szeroki. Począwszy od przeprowadzania wywiadów środowiskowych, poprzez nadzór nad wykonywaniem przez skazanych kary ograniczenia wolności, kary w systemie dozoru elektronicznego, a na sprawowaniu dozorów kończąc.

Sprawuję dozory nad osobami, którym sąd dał szansę na zmianę swojego zachowania i warunkowo zawiesił wykonanie kary pozbawienia wolności, czy też warunkowo przedterminowo zwolnił z zakładu karnego – mówi Witkowicz.

Jego rolą jest znalezienie takich metod i środków oddziaływań, aby zresocjalizować skazanego poprzez zmianę mentalności, trybu myślenia, nakierowania na odpowiednie życiowe tory.

– Wśród tych osób są również osoby skazane za popełnienie przestępstw polegających na użyciu przemocy wobec najbliższych – dodaje kurator.

To niełatwy zawód. Skazani często nie stosują się do zaleceń kuratora Jeżeli w dalszym ciągu zachowują się agresywnie, to priorytetem jest ochrona osób doznających przemocy.

– W takiej sytuacji moim zadaniem jest jak najszybsze złożenie do sądu odpowiedniego wniosku procesowego, aby skazany został osadzony w zakładzie karnym – mówi.

Według laureata, kobiety najczęściej zgłaszają przemoc dopiero po upływie kilku lat. W niektórych sprawach, chociaż bardzo drastycznych, usprawiedliwiają sprawców. Wynika to często z kultury, tradycji oraz mocno zakorzenionych stereotypów dotyczących płci.

Laureat Wyróżnienia Białej Wstążki

Adam Witkowicz w 2014 roku otrzymał Wyróżnienie Białej Wstążki. To nagroda przyznawana mężczyznom, którzy przeciwstawili się przemocy wobec kobiet. Do konkursu zgłosiła go przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Łazach, Monika Nowińska.

Na krok zdecydowała się za namową kobiet, którym kurator udzielał wskazówek, służył „pomocną dłonią”, a także wspierał w okresie udzielania porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.

– Po każdym spotkaniu wychodziłem z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony cieszyłem się, że mogłem chociaż w niewielkim stopniu pomóc kobietom, które doświadczały przemocy, a z drugiej strony widziałem, że skala zjawiska jest wciąż bardzo duża, a obecne rozwiązania systemowe nie zawsze przynoszą pożądane efekty – wspomina kurator.

Pan Adam o Wyróżnieniu Białej Wstążki słyszał już wcześniej. – Z podziwem patrzyłem na wyróżnionych mężczyzn, a o tym, że zostanę jednym z laureatów, nawet nie myślałem. Po wyczytaniu mojego nazwiska czułem się jednak uskrzydlony i tak już zostało. To wyróżnienie potwierdziło tylko to, że warto pomagać, że warto poświęcić swój czas oraz wykorzystać swoją wiedzę w słusznej sprawie – dodaje Witkowicz.

FUNDACJA Z POMYSŁEM i Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

Adam Witkowicz jest również wiceprezesem zarządu FUNDACJI Z POMYSŁEM. To organizacja otwarta na nowe inicjatywy i pomysły.

– W 2016 r. zrealizowaliśmy projekt Przemoc=NIEmoc, który dotyczył działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, propagowania właściwych relacji rodzinnych, twórczego spędzania wolnego czasu oraz organizacji wolontariatu. Wydarzenie zakończyliśmy dość dużym wydarzeniem muzycznym – „Muzyczna MOC kontra przemoc” – mówi.

Po uroczystej gali Wyróżnienia Białej Wstążki, na zaproszenie prezesa Kazika Walijewskiego oraz wiceprezesa Pawła Biegalewskiego, wstąpił do Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. – Inicjatywa wydała mi się na tyle ciekawa i bliska moim ideałom, że postanowiłem od razu przyjąć zaproszenie.

– Bycie członkiem tego Stowarzyszenia to dla mnie wielki zaszczyt. Skupia ono ludzi niezwykle zasłużonych na polu przeciwdziałania przemocy, od których mogę się wiele nauczyć, ale i pełnych energii oraz motywacji do dalszego naprawiania tego parszywego świata i przeciwstawieniu się rzeczywistości, której nie akceptujemy z powodów moralnych, etycznych – dodaje.

Wolny czas laureata Działalność w fundacji i stowarzyszeniu bardzo go pochłania, ale zawsze znajdzie czas dla syna.

– Chcielibyśmy go wychować na osobę bez uprzedzeń, tolerancyjną, która szanuje drugiego człowieka oraz jego odmienność. Nie ma naszej zgody na to, że dyskryminuje się osoby z powodu leworęczności, orientacji seksualnej, czy też płci – mówi Adam Witkowicz.

Lubi również dobrą muzykę oraz literaturę. – Już sam rzadko grywam, ale lubię posłuchać mocnego, gitarowego grania oraz jazzu. Muzyka bardzo na mnie oddziałuje, skłania do refleksji, zanurzenia się w sobie. Poza tym lubię zadumać się nad lekturą Myśliwskiego i Konwickiego – dodaje.

Wyróżnienie Białej Wstążki zostanie przyznane po raz siódmy. Kandydatów można zgłaszać do 25 listopada 2016 roku. Więcej informacji na stronie internetowej.