„Żyjąc dla innych, żyjesz dwa razy”

Kolejną niesamowitą postacią ujętą w projekcie “Oblicza starości w Wielkopolsce” jest Pani Halina Wietecka. 

Projekt „Oblicza starości w Wielkopolsce” powstał z inicjatywy prof. Małgorzaty Gardy. Realizatorami są studenci i osoby związane z Pracownią Cyfrowej Edycji Obrazu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na fotografiach, wykonanych m.in. przez studentów, widnieją postacie seniorów. Do 30 listopada można oglądać wystawę w Galerii Plenerowej od strony ulicy Agrykoli, Muzeum Łazienki Królewskie. Organizatorem akcji jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Projekt finansowany jest przez m. st. Warszawa. Wstęp bezpłatny.

Halina Wietecka, na świat przyszła 1933 roku, w miejscowości Baranowie w województwie Nowogródzkim leżącej na terenie dzisiejszej Białorusi. Przejście jej ojca w stan spoczynku umożliwiło mającej wówczas trzy lata dziewczynce przeprowadzkę wraz z obojgiem rodziców do Ostrowa Wielkopolskiego. W czasie okupacji Ojciec Haliny na dwa miesiące trafia do niewoli, ok. 1940 r. wojna ponownie rozdziela rodzinę, gdy jej ojciec zostaje wysłały do prac przymusowych, z których ostateczne powraca w 1945 r. Po ukończeniu szkoły średniej i kursu wychowania pedagogicznego, podejmuje pracę w przedszkolu, gdzie początkowo jako nauczyciel, następnie kierownik obiektu, wychowując pokolenia młodych ludzi. Poza życiem zawodowym Halina nieustannie dokształca się, biorąc udział w kursach pedagogicznych, oraz czynnie udziela się w Sekcji socjalno-bytowej, Związku Zawodowego Nauczycieli, w którym na kilka lat przyjmuje rolę przewodniczącej ogniska. Należy również do Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wanda”, oraz Teatru amatorskiego. W międzyczasie zakłada rodzinę, rodzi czwórkę dzieci. Za swoja ciężką pracę oraz poświęcenie i wpływ na rzecz edukacji, otrzymuje Złoty Krzyż, oraz medal za pracę związkową. Na emeryturę przechodzi po 38 latach, i w pełni poświęca się rodzinie.

Życie Haliny Wieteckiej zawsze nakierowane było na bliźnich, mottem które nigdy nie zostało spisane, ale którego idea przyświecała jej przez cale życie jest: „Żyjąc dla innych, żyjesz dwa razy”.

pbb_wystawa_fotografi_178x130cm_korekta6

Fot. Justyna Dera