„Patriotyzmu nie można się nauczyć – po prostu się jest patriotą, albo nie.”

Studentka Pracowni Cyfrowej Edycji Obrazu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwyciła za pomocą obiektywu fotograficznego niesamowitą postać Pana Gustawa Elbla. W ramach projektu “Oblicza starości w Wielkopolsce” postać tego Seniora została wyeksponowana w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Organizatorem wystawy jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Projekt finansowany jest przez m. st. Warszawa.

 

pbb_wystawa_fotografi_178x130cm_korekta11

Pan Gustaw Elbl urodził się 26 sierpnia 1932 r. w Kaliszu. Swe działania na rzecz mieszkańców Kalisza rozpoczął już za młodu, kiedy był organizatorem ruchu absolwenckiego w Szkole Handlowej, a następnie kontynuował przez całe życie. Jego ojciec Artur, żołnierz Armii Poznań wziął udział w kampanii wrześniowej, walcząc między innymi pod Łęczycą / w Puszczy Kampinoskiej następnie wywieziony został na roboty do Niemiec. Po powrocie do Kalisza często opowiadał o tamtych wydarzeniach, co nie pozostało bez wpływu na losy jego syna Gustawa, który już w 1948 roku został członkiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. Po ukończeniu szkoły średniej powołany został do służby wojskowej w 10 Pułku Artylerii Pancernej. W 1957 roku wziął udział w zebraniu założycielskim Koła Oficerów Rezerwy przy Wojskowej Komendzie Rejonowej w Kaliszu, aby jedenaście lat później objąć obowiązki jego prezesa, które pełni do dziś – możemy przeczytać w kaliskiej kronice.

Pan Elbl do dziś jest również Prezesem Honorowym Koła Absolwentów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, a członkostwo Towarzystwa Miłośników Kalisza pełni od momentu powstania, jako jeden z jego założycieli. Pan Gustaw jest znany przede wszystkim jako major rezerwy, działacz Ligi Obrony Kraju, założyciel i członek najstarszego w Wielkopolsce Klubu Oficerów Rezerwy, a od 25 lat jako prezes tego Klubu. Jest także jednym z założycieli oraz aktywnym działaczem w Stowarzyszeniu im. Haliny Sutarzewicz. Trudno zliczyć wszystkie odznaczenia, jakimi został uhonorowany. Niewątpliwie do najważniejszych należy Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP. Nie bez powodu mianowany został również do tytułu Kaliszanina Roku 2002. Ci, którzy znają Pana ElbIa na codzień, mówią o nim: “człowiek renesansu”, ponieważ pomimo wielu dokonań, nie zaprzestaje działaniom na rzecz społeczeństwa i nadal znany jest jako organizator konkursów dla młodzieży, zawodów w sportach obronnych, rajdów, wycieczek. Podczas kilku spotkań Pan Elbl dał się poznać przede wszystkim jako ciepły i otwarty człowiek, który godzinami może rozmawiać o swoich pasjach i czasach swojej młodości.