„Nie można robić nic byle jak, jak już to dokładnie”

Barbara Piasecka, rocznik 46. Urodziła się w Bytomiu, osiem razy zmieniała miejsce zamieszkania zanim osiadła na stałe w Koninie. Tu pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej nieprzerwanie 37 lat, a od 84 r. na stanowisku kierowniczym. Wyszła za mąż, wychowała dwójkę dzieci. Obecnie na emeryturze po 44 latach pracy zawodowej, zajmuje się swoją działką, ukochanym psem i serfuje po internecie. Już nic nie „musi”.

 

pbb_wystawa_fotografi_178x130cm_korekta13

Fot. Agnieszka Jankowska

Portret Pani Barbary Piaseckiej jest częścią wystawy “Oblicza starości w Wielkopolsce” w Galerii Plenerowej od strony ulicy Agrykoli, Muzeum Łazienki Królewskie, organizowanej przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”. Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawę. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Łazienki Królewskie.