Kapituła Wyróżnienia Białej Wstążki

W dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” odbyło się posiedzenie Kapituły Wyróżnienia Białej Wstążki. Zgromadzeni członkowie Kapituły wyłonili ośmiu laureatów, których poznamy już 6 grudnia podczas uroczystej VII Gali Wyróżnienia Białej Wstążki. 

logo-fpbb kruk-logo cpk-logo

Srebrne wstążeczki, którymi zostaną uhonorowani Laureaci Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce.

Fundacja Centrum Praw Kobiet wspólnie z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” od 2010 roku organizuje Konkurs Wyróżnienie „Biała Wstążka”, którego celem jest nagrodzenie mężczyzn, zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach pomocowych), pracodawców, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom.

Celem wspólnej akcji jest zwrócenie uwagi na postawę, jaką prezentują mężczyźni prywatnie oraz ich stosunek do społecznych ról kobiet i mężczyzn, która ma ogromny wpływ na działania podejmowane przez nich w innych obszarach życia.