GALA FINAŁOWA VII EDYCJI KONKURSU „WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”!

Informacja Prasowa: 5.12.2016 r.

 

logo-fpbb       cpk-logo

 

W najbliższy wtorek,  6 grudnia br. Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 o godzinie 12:00 odbędzie się Gala Finałowa VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Finał VII edycji Konkursu rozpocznie się o godz. 12:00 od panelu dyskusyjnego na temat dostępu i standardów pomocy dla kobiet doznających przemocy. Rozmowę poprowadzi Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. W panelu weźmie udział m.in. Pani prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolog, była Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pani Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostaną w pięciu kategoriach:

  • Wymiar sprawiedliwości,
  • Organy ścigania,
  • Instytucje i organizacje pomocowe,
  • Osoby publiczne,
  • Instytucje publiczne,
  • Pracodawca – sponsor,
  • Osoby prywatne.

Galę poprowadzi Ilona Felicjańska.

Muzyczną Gwiazdą wydarzenia będzie Izabela Islet Laskowska.

Do 25 listopada 2016 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyróżniła 2 grudnia 2016 r. Kapituła Konkursowa, w składzie: Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – policjant: Kazimierz Walijewski.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 2009-2012 – Pan Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

 

Więcej informacji na stronach:

Oficjalna strona Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”: www.bialawstazka.org

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”: www.fpbb.pl

Centrum Praw Kobiet: www.cpk.org.pl

 Partnerzy Gali:kruk-logowolskie-centrum-kultury-logo

 

Piszą o nas:wp-logo