Jacek Pawłowski został odznaczony srebrną wstążeczką podczas VII Gali Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”

logo-fpbbcpk-logowolskie-centrum-kultury-logo

W grudniu w Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie odbył się finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

W kategorii Instytucje i organizacje pomocowe srebrną wstążkę otrzymał Pana Jacek Pawłowski podczas Gali VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Wyróżnienie w imieniu Pana Sędziego przyjęła żona.

Jacek Pawłowski  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeżnie. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Półtora roku temu wspólnie z kolegą psychiatrą założył fundację „Na przekór przeciwnościom”. Postawił na edukację i pomoc kobietom doznającym przemocy. Pisze o przemocy w lokalnej prasie, promuje szacunek dla każdego człowieka, prowadzi grupę dla sprawców przemocy.

Pomaga na wielu płaszczyznach – jako psycholog, czy poprzez fundacyjne projekty, w ramach których uczy dzieci od klas pierwszych szkół podstawowych po gimnazja tolerancji, partnerstwa, szacunku. Najważniejsza dla niego jest profilaktyka.

Stale współpracuje ze szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej z całego województwa, czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, od którego otrzymał Odznakę Przyjaciel Dziecka. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze procedury Niebieskiej Karty. Uważa, że praca i pomoc osobom doznającym przemocy polega w dużej mierze na pracy z osobami stosującymi przemoc. Od lat pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych w Mieście i Gminie Kołobrzeg.

Gratulujemy!!!

w-kruk-logotypSrebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.