Rozlicz z nami swój 1% podatku!

Pobierz program do rozliczania PIT-ów z naszej strony https://fpbb.pl/1-procent-2017/, rozlicz z nami swój 1% podatku i przekaż na program “Oswajanie starości”!

Jednym z działań statutowych Fundacji  „Porozumienie Bez Barier” jest realizacja autorskiego  programu pod nazwą „Oswajanie starości”, którego misją jest podniesienie problematyki starości i wymiana doświadczeń międzypokoleniowych poprzez nawiązanie i prowadzenie dialogu.

W ramach tego programu chcemy tworzyć „Kąciki Babci i Dziadka” na terenie całej Polski w publicznych Domach Pomocy Społecznej, tj.: tworzyć miejsca i przestrzenie atrakcyjne dla Seniorów.  

Środki zebrane tytułem 1% są wydatkowane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

1%2 A5 1% 2