Spotkanie Platformy Porozumienia Organizacji Rodzicielskich działających na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową

SPOTKANIE W DNIU 02.02.2017 r w siedzibie Fundacji “Porozumienie Bez Barier”

Sygnatariusze Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory w Polsce postanowili kontynuować  współpracę w celu wypracowania metod i sposobów, które stworzą silne lobby rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Zebrani wyrazili chęć wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów  systemu opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

Zebrani dyskutowali o  tym jak będzie działać  Platforma w 2017 roku  oraz  wokół spraw jakie Sygnatariusze Platformy uważają za najpilniejsze do załatwienia w onkologii dziecięcej w 2017 roku.

W  2011 roku z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier’’ powstała Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na Nowotwory. Zawiązała się  w celu podjęcia próby  rozwiązywania  problemów całej tej grupy.