RAK NIEKONWENCJONALNIE!!!

Na podstawie licencji amerykańskiego Narodowego Instytutu Raka, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem uruchomiła edukacyjny serwis internetowy o alternatywnych i komplementarnych metodach stosowanych przez chorych na nowotwory.

Kochani! Od dziś (22.02) działa edukacyjny serwis internetowy www.ligawalkizrakiem.pl/rak-niekonwencjonalnie. Serwis jest poświęcony alternatywnym i niekonwencjonalnym metodom stosowanym przez chorych na nowotwory, zawiera rzetelne informacje oparte na wynikach badań publikowanych w uznanych czasopismach naukowych. 

Źródłem serwisu jest portal Complementary and Alternative Medicine (CAM) Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute), amerykańskiej agencji federalnej, która Polskiej Lidze Walki z Rakiem udzieliła licencji na jego tłumaczenie i publikację.

Celem tej inicjatywy jest dostarczenie zainteresowanym osobom obiektywnej wiedzy o metodach, które niekiedy mogą przynieść korzyści zdrowotne, być obojętne lub też szkodliwe dla zdrowia. Niektóre z nich mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu czy poprawie zdrowia, wpływać na łagodzenie objawów choroby czy skutków ubocznych leczenia lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia nowotworów.

Polska Liga Walki z Rakiem pragnie z całą stanowczością podkreślić, że zaniechanie leczenia zalecanego przez lekarzy specjalistów na rzecz tzw. metod niekonwencjonalnych lub ich łączenie ze standardowym leczeniem onkologicznym bez wiedzy lekarza jest niebezpieczne.