Portal.abczdrowie.pl informuje o działaniach Fundacji w 2016 roku!

Portal.abczdrowie.pl opublikował informację prasową Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” obejmującą działania w 2016 roku! Działo się, sami zobaczcie..

https://portal.abczdrowie.pl/fundacja-jolanty-kwasniewskiej-porozumienie-bez-barier

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” wspiera seniorów

Informacja prasowa

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” działa nieprzerwanie od 20 lat. Od 2004 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez ten czas zmieniały się obszary, w których niosła pomoc. Od 2013 roku grupą, na której postanowiła skupić swoją uwagę, są Seniorzy. Od tego czasu wiodącym działaniem Fundacji jest „Oswajanie Starości” – program zainicjowany przez Prezeskę Zarządu Jolantę Kwaśniewską. W 2016 roku program został objęty honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W ramach „Oswajania Starości” w 2016 roku Fundacja przeprowadziła szereg działań. Zorganizowała na Dworcu Wschodnim wystawę „Starzejemy się od urodzenia” prezentującą zdjęcia wnętrz oraz portrety osób z Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, wykonane podczas pierwszej odsłony projektu „Kąciki Babci i Dziadka”. Następnie z inicjatywy Fundacji powstał mural przy ulicy Pięknej 3A, który został odsłonięty 18 marca 2016 r.

Wielkoformatowa grafika na ścianie została opatrzona hasłem: „Czy całe moje życie nie jest godne Twojej uwagi?” zaczerpniętym ze spotu promującego kampanię społeczną „Oswajanie starości”. Do muralu swojego wizerunku użyczył wybitny aktor, Franciszek Pieczka oraz Seniorzy stowarzyszeni przy Pracowni Filmowej Cotopaxi. Kolejnym projektem Fundacji zrealizowanym w 2016 roku w przestrzeni miejskiej była wystawa “tête à tête”, na którą składało się 8 portretów osób starszych, m.in. Franciszka Pieczki. Zdjęcia zostały wyeksponowane na elewacji budynku przy ulicy Nowy Świat 37 w Warszawie.

 

W 2016 roku Fundacja sfinalizowała również realizowany od 2014 r. projekt fotograficzny „Oblicza starości w Wielkopolsce”, który powstał z inicjatywy prof. Małgorzaty Gardy – kierownika Pracowni Cyfrowej Edycji Obrazu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizatorami byli studenci i osoby związane z tą pracownią. W ramach projektu powstał cykl zdjęć Seniorów z Wielkopolski oraz symboliczne teksty przedstawiające ich nieprzeciętne osobowości, życiorysy a nawet skrywane tajemnice. Mecenasem Wystawy był Urząd Miasta st. Warszawy, od którego Fundacja pozyskała środki na jej realizację.

„Kąciki Babci i Dziadka” to kolejna inicjatywa realizowana przez Fundację od 2015 roku w ramach programu „Oswajanie starości”. Projekt polega na wypracowaniu wizji metamorfozy, remoncie oraz wyposażeniu sali/świetlicy publicznego ośrodka dla samotnych osób starszych. Odnowiona przestrzeń ma stwarzać warunki do wypoczynku, uczestnictwa w wydarzeniach mini-kulturalnych, czy przyjmowania gości – rodzin oraz znajomych.

Pierwszy „Kącik Babci i Dziadka” powstał w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie. Dzięki grantowi uzyskanemu z Fundacji MetLifie oraz zaangażowaniu lokalnych środowisk, w minionym roku 2016 powstały kolejne dwa Kąciki – w Domach Pomocy Społecznej w Słupsku i Częstochowie, stwarzające warunki dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej Seniorów w nich mieszkających.

Na „Kącik Babci i Dziadka” w Słupsku została zagospodarowana jadalnia DPS „Leśna Oaza”. Uroczystego otwarcia w dniu 13 lipca dokonała Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska oraz Prezydent Miasta Słupska, Robert Biedroń. „Kącik Babci i Dziadka” w Częstochowie powstał w dotychczasowej kawiarence umiejscowionej na parterze DPS przy ul. Kontkiewicza 2. Uroczyste otwarcie miejsca dla mieszkańców – seniorów odbyło się w dniu 9 grudnia 2016 r. Wzięła w nim udział Prezeska Zarządu Fundacji, Jolanta Kwaśniewska oraz Prezydent Miasta Częstochowy, Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

W czerwcu Fundacja „Porozumienie Bez Barier” współorganizowała III Ogólnopolską Paradę Seniorów i Piknik Pokoleń na terenie parku CSW w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zaczyn. Paradę i Piknik wspierało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Patronat Honorowy). W 2016 został pobity rekord frekwencji – w Paradzie i Pikniku uczestniczyło ok.10 tyś. ludzi z ponad 60 miejscowości z 16 województw.

Podczas Pikniku odbyło się kilkadziesiąt warsztatów z gimnastyki, fizjoterapii i tańca. Wystawcy prezentowali usługi przeznaczone dla osób starszych. W „miasteczku zdrowia” Seniorzy korzystali z licznych badań, brali udział w zabiegach rehabilitacji. W czasie Pikniku odbył się koncert Skaldów. Prezeska Zarządu Fundacji wzięła udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym mody. W trakcie pikniku miały także miejsce modowe metamorfozy osób w wieku 60 plus. Równolegle odbywały się też inne debaty.

W ramach programu „Oswajanie Starości” kontynuowaliśmy Kampanię Społeczną “DługoWIECZNI”, zainaugurowaną 10 stycznia 2015 r. na łamach „Gazety Wyborczej” wspólnym komentarzem Jarosława Kurskiego, pierwszego zastępcy redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”, Jolanty Kwaśniewskiej – Prezeski Zarządu Fundacji, Juliusza Brauna, ówczesnego prezesa TVP i Jerzego Owsiaka, szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Fundacja „Porozumienie Bez Barier” jest partnerem merytorycznym Kampanii, która w 2016 roku koncentrowała się wokół wolontariatu na emeryturze, profilaktyce zdrowotnej oraz przeciwdziałaniu gettoizacji. W ramach kampanii, w dniach 8-9 maja, odbyły się coroczne Senioralia w Parku Śląskim oraz Kongres „Senior-Obywatel”, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski i Fundację Park Śląski w Chorzowie. Podczas pikniku w dniu 8 maja Jolanta Kwaśniewska prezentowała na scenie w Parku Śląskim program “Oswajanie starości” oraz zachęcała do ćwiczeń z Erwiną Ryś-Ferens przedstawiając fundacyjną książkę “Jedz zdrowo, ćwicz z głową, żyj szczęśliwie!”. 9 maja uczestniczyła w moderowanej dyskusji „Aktywni obywatele”.

W ramach pozostałej działalności programowej Fundacja już po raz dwudziesty przyznała stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich ubiegało się tym razem 162 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 20 stypendiów na łączną kwotę 40 000 zł., w tym jedno stypendium zostało przyznane rodzeństwu.

Przy Fundacji działa Platforma Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci z Chorobą Nowotworową, która powstała w 2011 roku. W 2016 roku Platforma współpracowała z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych PKPO i wydawanym przez nią pismem „Głos Pacjenta Onkologicznego”. W ramach tej współpracy ukazały się dwa artykuły autorstwa Elżbiety Pomaskiej, wolontariuszki Fundacji i Rzeczniczki Platformy.

Pierwszy z nich dotyczył wczesnego wykrywania choroby nowotworowej u dziecka, a drugi traktował o dzieciach i młodzieży, które pokonały chorobę nowotworową oraz jej skutki. Ponadto przedstawiciele Platformy zostali nominowani oraz oddawali głosy w I edycji nagród Jaskółki Nadziei Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Otrzymali główne nagrody w kategoriach „Lider Organizacji Pacjentów Onkologicznych” oraz „Projekt/kampania edukacyjna”.

W ramach programu „Motylkowe Szpitale” 24 lutego 2016 roku został uroczyście otworzony motylkowy Oddział Pediatryczny w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Szpital otrzymał dofinansowanie w roku 2015. Realizując program ,,Motylkowe Szpitale’’ Fundacja stawiała sobie za cel zmianę szaro-białej rzeczywistości oddziałów dziecięcych wprowadzając do szpitali elementy tęczowego, baśniowego świata.

W 2016 roku już po raz siódmy Fundacja „Porozumienie Bez Barier” wraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet zorganizowała konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Jego celem jest uhonorowanie mężczyzn, który w szczególny sposób zasłużyli się reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji w stosunku do kobiet. Zgłoszonych Kandydatów wyróżniła Kapituła Konkursowa. W czasie uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 6 grudnia, Prezes CPK, Urszula Nowakowska, poprowadziła panel dyskusyjny na temat dostępu i standardów pomocy dla kobiet doznających przemocy, w którym wzięły udział:

– prof. Małgorzata Fuszara – była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
– Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich,
– Katarzyna Kądziela, Dyrektorka Fundacji im. Izabeli Jarugi – Nowackiej.

Po panelu pomysłodawca Konkursu, Kazimierz Walijewski uhonorował ośmiu mężczyzn, którzy w najróżniejszy sposób sprzeciwili się przemocy wobec kobiet. Wyróżnienia Białej Wstążki zostały w tym roku przyznane w 5 kategoriach: Wymiar sprawiedliwości, Organy ścigania, Instytucje i Organizacje pomocowe, Osoba prywatna. W kategorii Osoba publiczna Wyróżnienie trafiło do Prezydenta Miasta Słupska, Roberta Biedronia. Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu zostały wykonane w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

Jak co roku, również w 2016 Fundacja oraz Prezeska Zarządu patronowały licznym inicjatywom – m.in. Plebiscytowi KOBIETY MEDYCYNY czy Memoriałowi im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Jolanta Kwaśniewska jest także Honorową Przewodniczącą Vital Voices w Polsce. 25 lutego z ramienia tej organizacji wzięła udział w konferencji „Women, Progress and the Global Economy”, która odbyła się w Londynie. 5 marca uczestniczyła w Mentoring Walk w roli Gościa Honorowego. Wspólny spacer kobiet liderek i kobiet, które do roli tej aspirują ruszył spod Podchorążówki w Łazienkach Królewskich. Ponadto w czerwcu i w listopadzie spotkała się z uczestniczkami programów mentoringowych, organizowanych przez Vital Voices Poland.

Fundacja wzięła również udział w projekcie realizowanym przez Bank Żywności oraz Akademię Kulinarną Whirlpool, który polegał na stworzeniu 10 kulinarnych filmików edukacyjnych poświęconej tematyce ograniczania marnowania żywności. Nasz filmik był nagrany z udziałem Prezeski Zarządu Fundacji, Jolanty Kwaśniewskiej oraz kulinarnej gwiazdy Marco Ghia.

Środki zebrane tytułem 1% w roku 2017 Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” planuje wykorzystać przede wszystkim na działania realizowane w ramach wiodącego programu organizacji, jakim jest „Oswajanie Starości”.