Głosujemy na kolejną nominowaną Kobietę Medycyny 2017!

Dziś przedstawiamy Państwu kolejną sylwetkę Kobiety w Medycynie. Trwa Plebiscyt Kobiety Medycyny 2017 pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie bez Barier”. GŁOSUJCIE!!! www.kobietymedycyny.pl

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, kierownik kierunku MBA w ochronie zdrowia,adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady NFZ.

Redaktor naukowa i współautorka serii raportów badawczych Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, których celem jest analiza kosztów ekonomicznych i społecznych wielu schorzeń – w minionym roku w obszarze zainteresowań uczelni znalazła się chirurgia naczyniowa, gastroenterologia, hematologia, w tym będą to m.in. choroby mózgu. To wynik jej aktywnego uczestnictwa w tworzeniu polskiego Brain Planu dla Polski, którego celem jest poprawa jakości życia i sytuacji chorych, opiekunów i ich rodzin, poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności, wykluczeń i umieralności, związanych z chorobami mózgu w Polsce. Jest zadeklarowaną ambasadorką kampanii społecznej „Głosuję na zdrowie”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa i polityków na znaczenie nowoczesnych terapii. Propaguje potrzebę liczenia nie tylko kosztów bezpośrednich, ale i pośrednich chorób, jak również tworzenia map potrzeb zdrowotnych w celu racjonalizacji wydatków w ochronie zdrowia. Największym problemem, jaki dostrzega w polskiej służbie zdrowia, jest nadmierna biurokracja i brak personalnego podejścia do pacjenta. Za swoją najważniejszą umiejętność uważa łączenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, zaś receptą na sukces są wspólne działania. Uważa, że kiedy ludzi łączą idee i wartości, można dużo zdziałać.