Czas zagłosować w Plebiscycie Kobiety medycyny 2017!

Ten konkurs został zorganizowany przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”

Jedną z nominowanych została Pani prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

Przewodnicząca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w Polsce, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowy Instytut Leków, konsultant krajowy ds. mikrobiologii lekarskiej, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej Uznany autorytet w dziedzinie mikrobiologii, od wielu lat walczy na rzecz racjonalnej antybiotykoterapii. Wybrana na przewodniczącą programu zdrowotnego Ministra Zdrowia pn. ”Narodowy Program Ochrony Antybiotyków” oraz przewodniczącą Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Członkini Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także Komitetu Immunologii PAN, Komitetu Bioetyki PAN, Międzynarodowej Sieci Epidemiologii Molekularnej Pneumokoków oraz Prezydium Europejskiej Sieci SeqNet. Nie ustaje w przekonywaniu zarówno lekarzy jak i pacjentów, że antybiotyki to cudowna broń, ale sięgamy po nie zbyt często. Alarmuje, że problem uodparniania się bakterii na działanie antybiotyków jest bagatelizowany. Wśród działań, które mogłyby pomóc ograniczyć antybiotykooporność bakterii, wymienia organizację akcji edukacyjnych na temat profesjonalnej antybiotykoterapii, stosowanie kontroli przepisywania antybiotyków, poprawę higieny dłoni, zwłaszcza przez personel szpitali. Jej zdaniem ważną rolę w walce z bakteriami odgrywają też szczepionki. Była jedną z osób, które walczyły o wprowadzenie do powszechnego kalendarza szczepień szczepionki przeciw pneumokokom. Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, przedstawiciel MNiSW do programu JPIAMR, przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki do konsorcjum Infect-ERA (ERA-NET on human infectious diseases). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autorka lub współautorka ponad 300 prac naukowych.