Nowa kandydatka w konkursie Kobiety Medycyny 2017!

GŁOSUJCIE!

Organizatorem Plebiscytu są Portale Medyczne, natomiast Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” objęła patronatem całe wydarzenie.

Dr hab. n. med. profesor ICZMP Ewa Gulczyńska

Kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii. Członek Zarządu i Sekretarz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Posiada specjalizację z pediatrii i neonatologii. Kształciła się w licznych ośrodkach w kraju i za granicą m.in we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem European Association of Perinatal Medicine Otrzymała stypendium Fundacji Dzieci Polskich Columbia Presbyterian Hospital w Nowym Jorku. Jest autorką lub współautorką łącznie 234 prac, w tym 5 wydawnictw książkowych. Za opracowanie materiałów dydaktycznych – podręcznika dla studentów i lekarzy „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce”- w 2016 r otrzymała nagrodę zespołową Ministra Zdrowia. Jest także współautorką standardów „Żywienie enteralne i parenteralne noworodków, żywienie noworodka po wypisie”. Brała udział w projekcie ds. Bezpiecznego porodu oraz przy opracowaniu dokumentu ”Polska Sieć Neonatologiczna”. Współpracuje z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Politechnika Łódzka nad opracowaniem nowych technologii zapewniających stabilizację termalną oraz regulację wilgotności szczególnie w grupie noworodków z ekstremalnie małą masą ciała. W Klinice, której jest szefową opiekuje się najmniejszym wcześniakami jakie przychodzą na świat, nawet takimi z wagą 375 gramów. Rodzice małych pacjentów cenią Panią Profesor za troskliwą opiekę, życzliwość i niespotykaną empatię. Współpracownicy zaś, za profesjonalizm, zaangażowanie i bezwzględną walkę o dobro najmłodszych.