Panie w Plebiscycie 2017 – Kobieta Medycyny!

Czy Ty już oddałeś swój głos w konkursie Kobiety Medycyny 2017 organizowanym przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.

Elżbieta Kozik jest jedną z nominowanych Kobiet w tym Plebiscycie!

Prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny

Stworzyła jedną z największych organizacji pacjentów w Europie działającej na rzecz raka piersi. Dziś trudno wręcz wyobrazić sobie polską ochronę zdrowia bez prężnej organizacji wielu tysięcy Amazonek. Udało im się obalić wiele mitów związanych z mastektomią i zapobiec społecznemu wykluczeniu wielotysięcznej grupy chorych. To Amazonki zapoznają kobiety z profilaktyką raka piersi, otaczają opieką nowe pacjentki. Są liderkami i obrończyniami praw wszystkich osób chorych onkologicznie. Prowadzone przez Elżbietę Kozik Amazonki zbudowały Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne (2007) przy Instytucie Onkologii w Warszawie. Rozpoczęły też budowę „Domu chorych na raka”. W 2009 r. postanowiliśmy pójść o krok dalej i stworzyć ruch społeczny skupiający pacjentów onkologicznych, zarówno kobiety jak i mężczyzn, a także wszystkich, dla których znacząca jest sytuacja polskiej onkologii. Polskie Amazonki Ruch Społeczny to platforma szerokiego dialogu i współpracy, której celem jest wywarcie pozytywnego wpływu na standard diagnostyki, leczenia i rehabilitacji wszystkich rodzajów nowotworów. Do tej pory PARS inicjował i wspierał akcje społeczne, profilaktyczne oraz edukacyjne związane z rakiem piersi, jajnika, skóry i wątroby. Łączy edukację z możliwością realnego zadbania o swoje zdrowie ułatwiając dostęp do określonych badań profilaktycznych i konsultacji medycznych.

www.facebook.com/elzbieta.kozik