Wciąż trwa konkurs na Kobietę Medycyny!

Zagłosuj na stronie www.kobietymedycyny.pl. Plebiscyt zorganizowały Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Bernarda Kazanowska

Konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej, Klinika Transplantacji Szpiku, Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy. Jest przewodniczącą Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, koordynatorem ogólnopolskim leczenia chłoniaka B-komórkowego u dzieci oraz nowotworów tkanek miękkich u dzieci.Członek Europejskiej Grupy ds. Leczenia Nieziarniczych Chłoniaków Złośliwych u Dzieci (EICNHL) oraz komitetów międzynarodowych: European Soft Tissue Sarcoma Study Group – CWS i European Committee of Intergroup Study on Malignant Mesenchymal Tumours in Childhood.  Jest współautorką czterech międzynarodowych programów terapeutycznych – dla chłoniaków pediatrycznych oraz dla mięsaków u dzieci. Brała udział w opracowaniu ogólnopolskich wyników leczenia nowotworów tkanek miękkich u dzieci w rozsianej postaci choroby, w wyniku których wyodrębniono istotne czynniki prognostyczne, mające znaczenie w planowaniu terapii. Uczestniczyła w opracowaniu i wdrożeniu w Polskiej Pediatrycznej Grupie ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków programu leczenia oraz programu dla nawrotów chłoniaków z udziałem Rituximabu. Jest członkiem Rady Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, której celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia małym pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Fundacja m.in. finansuje niezbędne podczas terapii leki nierefundowane przez NFZ, zapewnia pomoc socjalną najbardziej potrzebującym, a także stara się rozjaśnić dzieciom trudną, szpitalną codzienność. Dzięki współpracy Fundacji z Kliniką, pomoc uzyskało kilkanaście tysięcy małych pacjentów wrocławskiego szpitala onkologicznego, przyjeżdżającym tu na leczenie z całej Polski. Ale nie tylko to ogromne doświadczenie sprawia, że jest tak ceniona. Dla niej pacjent jest zawsze w centrum uwagi. Wierzy, że każdy rodzic, u którego dziecka zdiagnozowano nowotwór powinien czuć się wyjątkowy i mieć przeświadczenie, że lekarz poświęca mu odpowiednią ilość czasu. Podkreśla, że proces leczenia trwa długo i lekarze stają się często dla swoich podopiecznych kimś w rodzaju rodziny zastępczej. Codzienna praca z małymi pacjentami sprawia, że jest niezwykle cierpliwa i wyczulona na ich potrzeby. Zawsze pogodna, zawsze cierpliwa, zawsze otwarta. Chore dzieci uwielbiają jej uśmiech i serdeczność. Jak sama mówi o sobie i o swoim powołaniu: „W moim życiu zawodowym nie ma miejsca na rutynę. Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdemu można przekazać wewnętrzne słońce – przecież należy się ono wszystkim dzieciom. Uśmiech to bezcenne lekarstwo.” Jest po prostu cudownym lekarzem i człowiekiem.