Nie zapominajcie o konkursie Kobiety Medycyny 2017! Głosujcie!

Dziś przedstawiamy jedną z nominowanych w Plebiscycie Kobiety Medycyny 2017, organizowanego przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”

Panią Dr n med. Mariola Kosowicz

Jest psychologiem klinicznym i terapeutką. Kieruje Poradnią Psychoonkologii w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie.

Wprowadziła autorski programu szkoleń z zakresu komunikacji i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w zawodach medycznych. W ciągu 12 lat przeszkoliła ponad 2 tysiące pracowników służby zdrowia. Stworzyła autorski program edukacyjny dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Jest autorką ponad 50 prac naukowych i popularyzatorskich. W prywatnej praktyce specjalizuje się w terapii depresji i par w kryzysie. Przewodniczy komisji antymobbingowej w Centrum Onkologii. Uczestniczy w pracach Zespołu Języka Medycznego przy Polskiej Akademii Nauk. Należy do wielu organizacji naukowych. Współtworzyła Program Edukacji Onkologicznej. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych. Ich uczestnicy podkreślają, że ma niezwykła wręcz umiejętność tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości wśród uczestników, co istotnie podnosi efektywność spotkań. Prowadzi wykłady i warsztaty o bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Do każdego spotkania przygotowuje się w sposób indywidualny, odnosząc się do konkretnych przykładów z własnego doświadczenia zawodowego. Wyróżnia się wysoką wiedzą i kompetencjami w zakresie omawianej tematyki,otwarta i gotowa do wyjaśniania problemów i wątpliwości. Potrafi zadbać o przyjazna atmosferę, która sprawia jakby znało się ja od lat. Osoby, które z nią współpracują uważają, że na szczególne podkreślenie zasługuje jej wielka otwartość, życzliwość i realizacja zadań z pasją i dużym zasobem wiedzy w zakresie stosowanych narzędzi i metod pracy.