Nominacje w Plebiscycie Kobiety Medycyny 2017!

Głosujcie! www.kobietymedycyny.pl

Konkurs Kobiety Medycyny 2017 jest organizowany przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.

Jedną z nieamonowanych została Pani Prof. dr hab. n. med Małgorzata Myśliwiec

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii GUMed, członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, wiceprzewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Specjalista w dziedzinie pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Czołowa przedstawicielka polskiej myśli diabetologicznej. Prowadzone przez prof. Małgorzatę Myśliwiec badania dotyczące zastosowania terapii komórkowej u dzieci z cukrzycą typu 1 mogą okazać się światowym przełomem w prewencji tej choroby – metoda wynaleziona przez gdańskich naukowców, wśród których jest prof. Małgorzata Myśliwiec zyskała nazwę „szczepionki na cukrzycę”. W 2013 roku otrzymała za te badania prestiżową Nagrodę Naukową PAN. Jako członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia aktywnie od lat zabiega o leczenie dzieci chorych na cukrzycę najnowszymi technologiami medycznymi, w tym zastosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz wprowadzenie porady edukacyjnej. Miała bezpośredni udział w utworzeniu i powołaniu nowego stanowiska – Edukator do spraw diabetologii i zwiększeniu roli pielęgniarek diabetologicznych w procesie leczenia pacjentów chorych na cukrzycę. Uznawana jest jest za doskonałego, niezwykle profesjonalnego lekarza. Bardzo lubiana za swoją bezinteresowną życzliwość i serdeczne podejście do ludzi.