Konkurs Kobietymedycyny.pl

Głosowałeś już? Jeśli nie, to wejdź na stronę Plebiscytu zorganizowanego przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”

Prezentujemy sylwetkę kolejnej nominowanej – Pani mgr Zofii Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W dwóch poprzednich kadencjach przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Ukończyła kierunek „Zdrowie publiczne” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Posiada specjalizację z pielęgniarstwa zachowawczego oraz epidemiologicznego. Przez cztery lata pracowała w Ośrodku Zdrowia w Strawczynie. Obecnie pracuje w Szpitalu Miejskim w Kielcach. Członek zespołów i komisji działających przy NRPiP, m in. Komisji Prawa i Legislacji, Komisji Budżetowo-Finansowej, Zespołu ds. opieki stacjonarnej. Brała czynny udział w pracach Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia ds. opracowania sposobu ustalania norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w ZOZ. Priorytetem jej działań jest kwestia normy zatrudnienia (pielęgniarek i położnych) oraz uregulowanie sprawy związanej z podwyżkami oraz określenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i wprowadzenie zmian w programach kształcenia.