Ostatnie dni Plebiscytu Kobiety Medycyny! Zagłosuj!

Konkurs został zrealizowany przez Portale Medyczne pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.  Głosujcie na stronie www.kobietymedycyny.pl

Przedstawiam Państwu ostatnią nominowaną Kobietę Medycyny!

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Kierownik Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii UJ CM

Specjalista Chorób Wewnętrznych Specjalista z zakresu Diagnostyki i Leczenia Chorób Zakrzepowo-Zatorowych W latach 1999-2000 jako stypendystka fundacji im. W. Fulbrighta prowadziła badania w laboratorium prof. K.G. Manna (Department of Biochemistry, Uniwersytet Stanowy, Burlington, VT) zajmując się wyjaśnieniem prozakrzepowego działania homocysteiny oraz wpływem leków na aktywację układu krzepnięcia. Po powrocie przedstawiła rozprawę habilitacyjną pt. „Przeciwzakrzepowe działanie simwastatyny”. Kolejne wyjazdy naukowe do USA obejmowały trzymiesięczne stypendium w 2003 roku w laboratorium Prof. H. Jakubowskiego (Department of Genetics and Molecular Biology, University of New Jersey, Newark, NJ) oraz wyjazdy w latach 2003-2006 jako visiting professor w Department of Biochemistry, Uniwersytet Stanowy, Burlington, VT. W 2006 r. otrzymała nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za badania nad działaniem przeciwzakrzepowym statyn i kwasu acetylosalicylowego. W 2006 roku zainicjowała powstanie Poradni Zaburzeń Krzepnięcia w Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie. Ten wysokospecjalistyczny ośrodek dla pacjentów ambulatoryjnych, którym kieruje, udziela porad związanych z diagnostyką i leczeniem przeciwzakrzepowym. Od 2006 roku jest członkiem Rady Instytutu Kardiologii UJ CM, a od 2010 jest w składzie Komisji ds. Nauki Rady Instytutu, kierując nią od października 2014 roku. W październiku 2007 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W listopadzie 2007 r. otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za badania nad wpływem statyn i aspiryny na krzepnięcie krwi. W lutym 2008 r. po 4 lata sprawowania funkcji wiceprzewodniczącej Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Internistów Polskich (TIP) została wybrana na Przewodniczącą tego Oddziału i sprawuje ją obecnie już drugą kadencję. W styczniu 2007 r. została wybrana na stanowisko zastępcy Redaktora Naczelnego “Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”, a od kwietnia 2008 r. sprawuje funkcję Redaktor Naczelnej tego czasopisma. W 2009 r. otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całość badań nad krzepnięciem krwi w chorobach sercowo-naczyniowych. W kwietniu 2011 uzyskała stanowisko profesora zwyczajnego CM UJ. W listopadzie 2011 otrzymała nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego Wydziału Nauk Medycznych PAN za badania nad krzepnięciem krwi. Od 2011 r. kieruje Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej i pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II ds. Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych oraz przewodniczącej Rady Naukowej tego szpitala.