Zagłosuj w Plebiscycie Kobiety Medycyny!

PLEBISCYT KOBIETY MEDYCYNY został zorganizowany pod patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” przez Portale Medyczne. 

Oddaj swój głos na stronie: www.kobietymedycyny.pl

prof. dr hab. med. Janina Stępińska

Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie

Członek Rady Naukowej i zastępca przewodniczącego Komisji Bioetycznej Instytutu Kardiologii, członek Rad Redakcyjnych m.in. Kardiologii Polskiej, Kardiologii po Dyplomie, Medycyny po Dyplomie. Podczas ubiegłorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego uzyskała tytuł Euopean Cardiologist i akredytację w dziedzinie Acute Cardiac Care (intensywnej terapii kardiologicznej).
Była pierwszą kobietą, która pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w latach 2011-2013). Do września 2015 r. była konsultantem krajowym w dziedzinie intensywnej terapii. Obecnie jest członkiem zarządu Grupy Roboczej Wad Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i członkiem zarządu Asocjacji Intensywnej Opieki Kardiologicznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACCA ESC), gdzie uczestniczy w pracach dotyczących opracowania standardów funkcjonowania intensywnej terapii kardiologicznej w Europie. Szczególnie na sercu leży jej dalszy rozwój intensywnej terapii kardiologicznej w Polsce.
W 2015 r. uczestniczyła w pracach zespołu ministra zdrowia do opracowania map zdrowotnych w zakresie kardiologii, który jako jeden z pierwszych ukończył już swoje prace.