Słowo Seniora podpowiada jak czytać wyniki krwi. Warto zobaczyć.

Wyniki morfologii krwi – Jak czytać?

Morfologia krwi. Jak analizować badanie morfologiczne?

Każde wyniki badań powinny być interpretowane przez lekarza w oparciu o ogólny stan zdrowia, tryb życia, wiek oraz płeć badanego. Niejednokrotnie, otrzymując wyniki, chcemy je jak najszybciej sprawdzić samodzielnie. Analiza wyników pomaga wykryć ewentualną chorobę i podjąć odpowiednie kroki w leczeniu dolegliwości.

Systematyczne badanie krwi to podstawa

Podstawowym badaniem, które wiele mówi o stanie naszego zdrowia, jest morfologia krwi. Wykonując je profilaktycznie co najmniej raz w roku, jesteśmy w stanie wykryć wiele chorób w ich wczesnym stadium. Wyniki morfologii krwi mogą dostarczyć informacji między innymi o obecnej chorobie krwi, anemii, infekcjach czy stanach zapalnych. Zaleca się, aby wyniki badań były interpretowane przez lekarza. Jeżeli jednak nie chcemy czekać, ale dokonać samodzielnej analizy – ważne, by indywidualne wyniki porównywać z normami wskazanymi przez pracownię analityczną. Najczęściej wydruk zawiera informację, czy dany wskaźnik pozostaje w normie czy nie.

Jak analizować badanie morfologiczne?

  • Hemoglobina (HGB) – norma: kobiety: 12-16 g/dl, mężczyźni: 14-18 g/dl

Chociaż oznaczenie poziomu hemoglobiny nie wchodzi w skład badania morfologicznego, ten parametr jest oznaczany ze względu na automatyzację procesu badania. Obniżony poziom hemoglobiny najczęściej świadczy o anemii, a wskaźnik powyżej normy sygnalizuje nadkrwistość lub odwodnienie.

  • Erytrocyty (RBC) – norma: kobiety: 4,2-5,4 mln/ul, mężczyźni: 4,7-6,2 mln/ul

Poziom czerwonych krwinek poniżej normy często jest efektem utraty krwi, niedoboru witaminy B12, żelaza czy kwasu foliowego, a także ciąży. Wskaźnik erytrocytów powyżej normy pojawia się rzadko i może być wywołany nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych lub niedotlenieniem.

  • Hematokryt (HCT) – norma: kobiety: 37-47%, mężczyźni: 42-52%

Wskaźnik powyżej normy może oznaczać pojawienie się choroby o nazwie czerwienica lub odwodnienie organizmu. Niska wartość sugeruje anemię.

  • Leukocyty (WBC) – norma dla obu płci: 4-10 tys/µl

Zwiększenie ponad normę leukocytów to informacja, że w organizmie mogła pojawić się infekcja, stan zapalny, a nawet białaczka. Wysoki wskaźnik może się również pojawić w wyniku długotrwałego opalania, wysiłku fizycznego lub jako rezultat stresu. Niższa wartość leukocytów może obyć wynikiem niedoboru granulocytów lub limfocytów, bywa efektem uszkodzenia szpiku w wyniku choroby albo skutkiem ubocznym leczenia nowotworowego.

  • Trombocyty (PLT, płytki krwi) – norma dla obu płci: 150-400 tys/µl

Wyższe wskaźniki płytek krwi pojawiają się w sytuacjach zwiększonego wysiłku fizycznego, w wyniku zakażenia, przy niedoborze żelaza, w trakcie cięży lub po usunięciu śledziony. Wyniki poniżej normy mogą być wynikiem przerzutów raka do szpiku lub ostrych białaczek, a także efektem przyjmowania antybiotyków lub leków przeciwbólowych.

  • Limfocyty (LYMPH) – norma dla obu płci: 2,5-4,5 tys./µl

Wartości limfocytów wzrastają w przypadku infekcji, chorób układu odpornościowego, przewlekłej białaczki oraz chłoniaków. Niski poziom może natomiast być spowodowany długotrwałym stresem czy ziarnicą złośliwą.

  • Monocyty (MONO) – norma dla obu płci 0,1–0,4 G/l

Wysoki poziom monocytów we krwi może świadczyć o występowaniu przewlekłych zakażeń bakteryjnych: gruźlicą, kiłą, brucelozą, zapaleniem wsierdzia, durem, zakażeniami pierwotniakowymi, jak również urazów chirurgicznych, choroby Crohna, nowotworów czy białaczki monocytowej. Niskie wartości monocytów nie mają większego znaczenia dla zdrowia i najczęściej świadczą o infekcji organizmu.