Słowo Seniora sygnalizuje: “Jak leczy się powikłania pocukrzycowe: Neuropatia”

Materiał opublikowany przez portal Słowo Seniora http://slowoseniora.pl/

Jak leczy się powikłania pocukrzycowe: Neuropatia

Neuropatię cukrzycową leczy się obecnie objawowo oraz przyczynowo, poprzez podawanie leków i dietę bogatą w antyoksydanty. Amerykańscy naukowcy badają natomiast maść, która miałaby całkowicie zlikwidować neuropatie. Trwa etap badań na myszach.

Leczenie przyczynowe neuropatii cukrzycowej

Obecnie neuropatia cukrzycowa jest leczona dwiema metodami: przyczynową i objawową. Leczenie przyczynowe ma zapobiegać zmianom neurologicznym. Polega też na kontroli glikemii i utrzymywaniu jej na prawidłowym poziomie. Zmiany poziomu cukru we krwi zwiększają bowiem uszkodzenia w układzie nerwowym. Leczenie przyczynowe obejmuje dostarczanie w diecie antyoksydantów, m.in. kwasów omega-3 i omega-6.

Leczenie objawowe neuropatii cukrzycowej

Terapia objawowa neuropatii cukrzycowej ma na celu złagodzenie dolegliwości bólowych. Stosuje się w niej leki, takie jak Analgan, Pyralgina oraz Mefacit. Ich skuteczność jest jednak ograniczona. Kiedy przestają działać, wprowadza się leki przyjmowane w depresji. Niwelują one głęboki ból. Są to amitryptylina oraz imipramina. Drętwienie i bolesność zmniejszają także leki przeciwpadaczkowe, np. gabapentana.

Terapia genowa z użyciem maści – przełom w leczeniu neuropatii cukrzycowej?

Na całym świecie prowadzone są badania dotyczące bardziej skutecznych metod leczenia neuropatii cukrzycowej. Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern opracowują terapię genową z użyciem maści. Ma ona zlikwidować bezpośrednią przyczynę powstawania zmian w układzie nerwowym towarzyszącym cukrzycy.

Preparat hamuje powstawanie gangliozydu (GM3), który jest odpowiedzialny za degenerację komórek nerwowych i powstawanie neuropatii. Produkcja GM3 jest hamowana poprzez ozonowanie geny syntazy GM3, który uczestniczy w syntezie gangliozydu. Badania są prowadzone na myszach. Wynika z nich, że zwierzęta, u których stosowano maść cofało istniejące zmiany oraz zapobiegało powstawaniu kolejnych. Dolegliwości bólowe u leczonych gryzoni znacznie się zmniejszyły – niemal porównywalnie ze zdrowymi myszami. Sprawdzono to, porównując czas reakcji na bodźce bólowe u obu grup zwierząt.

Jeśli skuteczność maści zostanie potwierdzona, naukowcy rozpoczną badania kliniczne na ludziach. Maść ozonująca mogłaby być idealnym lekiem, który zlikwiduje neuropatię.